Detsember 02, 2020

Tööohutuse e-kursus Norras töötamiseks

E-koolituse saad mugavalt läbida endale sobivas kohas ja tempos.

Saa juba täna kvalifitseeritud tööliseks!

Töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna kursus välistöölistele on sissejuhatav kursus Norras kehtivatesse TTK eeskirjadesse ning keskendub nendele aspektidele, millega välistöölised kõige enam kokku puutuvad. Kursus annab ülevaate nendest TTK-ga seotud seadustest ja eeskirjadest, mis kehtivad Norra ettevõtetele. Lisaks leiab kursusematerjalidest vajalikku infot eriolukordades käitumiseks.
Kursus on mõeldud neile, kes tahavad üldist arusaama Norra tööturul kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning neile kes TTK-alaseid teadmisi värskendada soovivad.
Selle kursuse materjal pole piisav ettevõtte juhtidele, seetõttu soovitame neile kursust „TTK juhtidele”.

Kursuse kestvus: ~6 tundi.

Kursus on saadaval eesti-, inglise- ja norra keeles.

Külastage meid http://instantkurs.ee/